Paziņojums!

Tirzas pagasta pārvalde informē, ka šķiroto (dalīto) atkritumu konteineri no laukuma (“Kubuls”) ir pārvietoti uz Tirzas kultūras nama ēkas (“Biedrības nams”) teritoriju-automašīnu stāvlaukuma malā.

Dalītajiem atkritumiem izvietoti konteineri, kas paredzēti stikla, papīra un plastmasas atkritumiem. Šajos konteineros ikviens iedzīvotājs drīkst mest šķirotos atkritumus, un par to nav jāmaksā.
Atgādinām, ka šķiroto atkritumu konteineri atrodas arī pie ēkas „Doktorāts” (nojumē pie malkas šķūņa).

Nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā veic SIA „Pilsētvides serviss”:

Brīvības ielā 87C, Gulbene

E-pasts: gulbene@pilsetvide.lv

Tālrunis: +371 25749599; +371 64495050

1.decembrī Tirzas bibliotēkā ģimenes psihoterapeite Iveta Gargurne

Prāts saka, bet vai vajag? Uz šo jautājumu lekcijas ietvaros tika atrunātas 5 cilvēka sajūtas: DUSMAS, KAUNS, VAINA, BAILES, PRIEKS. Un nonākot SKAIDRĪBĀ, KĀRTĪBĀ, izvirzot UZDEVUMUS, sasniedzot MĒRĶI nonākam pie galvenā DZĪVES CEĻA.

Lektores ieteikums, dzīvot ar prieku, lai atkāpjas bailes. Bailes par nepadarītu darbu vai neizdevušos pasākumu. Cik vienkārši!

Galvenais iemācīties izvirzīt sev sasniedzamus mērķus, lai būtu kur tiekties, tad tam visam arī ir dzīves jēga.

Tomēr visam pāri ir cieņa un mīlestība pret sevi

Agrita Petrovska,

Tirzas pagasta bibliotēkas vadītāja