Tiks izsniegti Tirzas pagasta pārvaldes pateicības raksti

Latvijas proklamēšanas 101. gadadienai veltītā svinību pasākuma laikā Tirzas kultūras namā 17.novembrī plkst.17:00 tiks pasniegti Tirzas pagasta pārvaldes pateicības raksti.

Šogad pateicības saņems:

INGŪNA ABUŽA – Par sabiedrisko aktivitāti un ilggadīgu darbību korī.

GUNTA APINE – Par latviešu kultūras vērtību uzturēšanu un nodošanu jaunākām paaudzēm, vadot Tirzas pamatskolas korus.

ARMANDS ARIKO – Par brīvprātīgu ziedošanos deju kopas “Degsme” darbībā.

ANTRA BARIŅA – Par sabiedrisko aktivitāti un piedalīšanos amatiermākslas kolektīvos.

DĀVIS DEIVIDS BUKOVSKIS – Par Tirzas pagasta lokālpatriotismu un aktīvu darbošanos  amatiermākslā.

MĀRTIŅŠ JĒGERS  – Par aktīvu iesaistīšanos Tirzas pagasta sporta ikdienā, motosporta popularizēšanu  Tirzas pagastā un Gulbenes novadā.

INGRĪDA LINDENBERGA – Par teātra mākslas atbalstīšanu un pašaizliedzīgu darbību kolektīvā.

ARMANDS SALENIEKS – Par aktīvu un rezultatīvu darbu Tirzas pamatskolas vecāku padomē, par pašiniciatīvu un ieguldītu darbu skolas vides labiekārtošanā.

MEGIJA SIRMULE – Par pašaizliedzīgu darbību vairākos amatiermākslas  kolektīvos.

LIGITA TREKŠE – Par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu ar pirmsskolas vecuma bērniem.

JANA un ULDIS UNTĀLI – Par ilggadīgu un nesavtīgu darbošanos  kolektīvā “Azanda”.

ATIS VILNIS  – Par aktīvu iesaistīšanos Tirzas pagasta sporta ikdienā, motosporta popularizēšanu  Tirzas pagastā un Gulbenes novadā.