Bibliotekārā stunda Tirzas bibliotēkā

Otrdien, jau pulksten 9 no rīta Tirzas pamatskolas pirmsskolas bērni ar autobusu ieradās uz sen gaidīto tikšanos ar bibliotēku. Vispirms 1h bibliotēkā dzīvojās 4-5-gadnieki, papriecājās par leļļu dažādajiem tērpiem, tad palasījām kopīgu grāmatu ‘’Kā skuķis par meiteni tapa’’ – nu patika tā grāmatiņa. Aplūkojām grāmatas ar veramiem lodziņiem, kur zem lodziņa kāda gudra pamācība gan par dzīvniekiem, gan arī ielūkojāmies lodziņos, kur mūsu ķermenis sīkāk attēlots. Tad nodarbi atrada katrs sev individuāli – kāds ieprovēja žurnālu rotējošo stendu, citam Ilustrētā Zinātne bija pa prātam.

Pulksten 10 mazos nomainīja vecākā grupiņa – 5-6-gadnieki. Tiem virziens uz grāmatu plauktu nudien nebija jārāda – kā nāca – tā atrada! Pārskatījām jaunākās bērnu grāmatas, parunājām pupiņu valodā. Tā kā šonedēļ ir Latvijas svētku nedēļa ‘’paspēlējāmies’’ ar jautājumiem par Latviju. Bērni zināja himnai vārdus un mācēja pateikt, kas vada valsti. Sagatavotie bibliotēkas uzdevumi – krāsojamie materiāli vēl jāpilda pašiem skoliņā. Tā kā bibliotēkā ir skatāma Tirzas pagasta novadpētniecības krātuves tematiska izstāde ‘’Stāsti Latvijas simtgadei: Tirza, Vecaduliena, Virāne…’’, tad skolotāja Ligita parādīja bērniem arī Lāčplēša ordeni, kas kādreiz piederējis Lācim Ādolfam.

Agrita Petrovska

Tirzas pagasta bibliotēkas vadītāja

 

Izstādes Tirzas pagasta bibliotēkā

’Māju stāsti’’ konkursa noslēgums – Tirzas iedzīvotāju atmiņas, dzīves stāstu pieraksti par māju iedzīvotāju un dzimtu likteņiem. Materiāli lasāmi arī Gulbenes bibliotēkas mājas lapā grāmatu katalogā, būs pieejami bibliotēkā novadpētniecības plauktā mapēs. Materiāli jau tiek papildināti, pagaidām rokrakstā papildināta mape, vēlāk arī elektroniski apstrādāti. Apmeklētājiem ir liela interese.

 

Tirzas pagasta novadpētniecības krātuves tematiska izstāde ‘ Stāsti Latvijas simtgadei: Tirza, Vecaduliena, Virāne…’’.  Vēstures liecības no 20gs. 20.-30.gadiem.

Agrita Petrovska

Tirzas pagasta bibliotēkas vadītāja

Tiks izsniegti Tirzas pagasta pārvaldes pateicības raksti

Latvijas 100 gades svinību pasākuma laikā Tirzas kultūras namā 17.novembrī plkst.17:00 tiks pasniegti Tirzas pagasta pārvaldes pateicības raksti.

Šogad pateicības saņems:

Biedrība “”KāpNes”” – par iedzīvotāju motivēšanu aktīvi iesaistīties sociālekonomisku problēmu risināšanā, iedzīvotāju forumu organizēšanu.

Inese  Markova – par brīvprātīgu darbu un radošu pieeju Bērnu svētku organizēšanā.

Māra Pavlova – par atbalstu un kopā būšanu ar pagasta iedzīvotājiem skumju un prieka brīžos.

Ojārs Priede – par nesavtīgu sava deju kolektīva atbalstu, pārstāvot Tirzu Dziesmu un deju svētkos.

Nils Treijs –par Tirzas pagasta popularizēšanu.

Jana un Armands Salenieki –par aktīvu iesaistīšanos valsts ceļu glābšanas akcijā (4.iedzīvotāju foruma iniciatīva) un sabiedrisko aktivitāti.

Sanita un Jānis Tabūni – par aktīvu iesaistīšanos valsts ceļu glābšanas akcijā (4.iedzīvotāju foruma iniciatīva) un sabiedrisko aktivitāti, par atbalstu pagasta vajadzībās un aktivitātēs.

Gunta Gruņiere–par prasmīgu un radošu darbu ar bērniem, ieguldījumu skolas vides un pozitīva mikroklimata veidošanā.

Anita Kazinkoviča – par atsaucību un laipnu pircēju apkalpošanu veikalā “Ienāc”.

Agrita Petrovska – par estētisku vidi un pasākumiem bibliotēkā, par sadarbību ar pagasta iestādēm.

Maira un Sergejs Ivanovi – Par iniciatīvu un iesaistīšanos pagasta vides veidošanā un atbalstu pagasta sabiedriskajos pasākumos.

Ilze Nikolajeva  – par ilggadīgu un apzinīgu darbu SAC Tirza kopš tā dibināšanas.

Imanta Katana  – par ilggadīgu un apzinīgu darbu SAC Tirza kopš tā dibināšanas.

Agnese un Jānis  Jēgeri  – Par atbalstu Tirzas pagasta vajadzībām un aktivitātēm.

Sandra un Jānis Zirņi – Par atbalstu Tirzas pagasta vajadzībām un aktivitātēm.

Ligita un Kārlis Dzeņi – Par atbalstu Tirzas pagasta vajadzībām un aktivitātēm.

Lolita  Klēbaha – Par atbalstu Tirzas pagasta vajadzībām un aktivitātēm.