Svinīgajā pasākumā izsniedz Tirzas pagasta pārvaldes pateicības rakstus

Svinīgajā pasākumā par godu Latvijas 105. gadadienai, 2023. gada 19. novembrī, Tirzas pagasta pārvalde izsniedza Pagasta pārvaldes pateicības rakstus. Pasākumā pateicības rakstus saņēma:

SIA “Kraujas Z” – par sniegto atbalstu V Pasaules Tirzmaliešu saieta norisei

SIA “Arborlat” – par sniegto atbalstu V Pasaules Tirzmaliešu saieta norisei

SIA “Āžu HES” – par sniegto atbalstu V Pasaules Tirzmaliešu saieta norisei

ZS “Lejas Zosēni” – par sniegto atbalstu V Pasaules Tirzmaliešu saieta norisei

SIA “RTG” – par iniciatīvām, personīgo ieguldījumu un aktīvu līdzdalību V Pasaules Tirzmaliešu saieta organizēšanā  

Bioloģiskā saimniecība “Avotiņi” – par iniciatīvām, personīgo ieguldījumu un aktīvu līdzdalību V Pasaules Tirzmaliešu saieta organizēšanā 

Ligita un Kārlis Dzeņi – par sniegto atbalstu V Pasaules Tirzmaliešu saieta norisei

Ieva Bērziņa – par personīgo ieguldījumu, aktīvu līdzdalību V Pasaules Tirzmaliešu saieta norisē un Tirzas pagasta atpazīstamības veicināšanu

Nils Treijs – par iniciatīvām, personīgo un finansiālu ieguldījumu, aktīvu līdzdalību V Pasaules Tirzmaliešu saieta organizēšanā un Tirzas pagasta atpazīstamības veicināšanu

Inese Manguse un Mikhail Plokhotskiy – par aktīvu līdzdalību V Pasaules Tirzmaliešu saieta norisē un Tirzas pagasta publicitāti

Juta Treija – par iniciatīvu un aktīvu līdzdalību V Pasaules Tirzmaliešu saieta norisē

Skaidrīte un Gunārs Troškas – par sniegto atbalstu V Pasaules Tirzmaliešu saieta norisei

Inese Skudra – Par atbalstu un līdzdarbošanos V Pasaules Tirzmaliešu saietā

Tirzas pamatskolas direktorei Svetlanai Ziepniecei ar darbinieku kolektīvu – par ieguldīto darbu skolas 155 gadu jubilejas un salidojuma organizēšanā

Agrita Petrovska – Par izglītojošo nodarbību organizēšanu Tirzas pamatskolas un pirmsskolas grupu audzēkņiem

Iveta Eiduka– par amatiermākslas kolektīvu sagatavošanu XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem

Gunta Apine – par amatiermākslas kolektīva sagatavošanu XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem

Alda Alberte – par Tirzas pagasta atpazīstamības veicināšanu, Tirzas amatierteātrim “Mūžam Tavs” izrādot lugu “Ludolf, ceriņi jau zied!” XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku laikā

Pateicības vārdi visiem (jo mūsu bija daudz!) iepriekš nenosauktajiem, brīvprātīgajiem, kuri, kā pateicību saņēma ieejas biļetes koncertā un ballē, kā arī pagasta pārvaldes darbiniekiem, kuri svētku nedēļā strādāja ļoti intensīvi un ārpus tiešā darba laika!