Tikšanās ar grāmatu autori

Stāstniece un grāmatu autore Inese Valtere (Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta
“Garlaicībai deguns garš” ietvaros) tikās ar Tirzas pamatskolas 1.-4.klašu skolēniem
Inese Valtere ir radījusi trīs pasaku grāmatas – “Pasakas ģimenei 1. grāmata” (2018), “Pasakas
ģimenei turpinās 2. grāmata” (2019) un “Pasakas ģimenei 3. grāmata” (2022).
Pasākumā autore stāstīja, ka pasaku grāmatas ir veltījums autores bērniem un kā kopā ar saviem
bērniem fantazēja interesantus stāstus, parādīja cik vienkārši var uzburt no vienkāršiem
priekšmetiem, interesantu pasaku. Šoreiz fantāzijas tapa no virtuves priekšmetiem un nodarbības
noslēgumā tapa pasakai ilustrācija.
Kā top grāmata? Visas darbības no fantāzijas līdz grāmatas iznākšanai tika attēlotas ar skaņu,
darbībām un mīmiku…ļoti interesanti, skolēni uzmanīgi uzklausīja rakstnieces norādes un atainoja
izrunāto tekstu
Paldies skolotājām Ilzei, Mārītei un Līgai par sadarbošanos šajā pēdējā mācību mēnesī jau tā
piesātinātajā pasākumu laikā!