Nodarbība bibliotēkā

Literatūras stundas Tirzas pamatskolas 5.klases skolēniem notika bibliotēkā. Tēma – ekslibris, citu tautu pasakas, I.Cepītes un J.Zvirgzdiņa grāmata “No Rīgas līdz Rīgai”. Apskatījāmies iespēju atrast un lasīt grāmatas tiešsaistē – Letonika.lv, 3td.lv.

Grāmatu “No Rīgas līdz Rīgai” autori  sarakstījuši 10 nodaļās, kur katrā no nodaļām darbojas konkrētās valsts bērnu rakstnieku grāmatu varoņi. Katras nodaļas noslēgumā apkopojoša informācija par valsts svarīgākajiem apskates objektiem., galvaspilsētu, iedzīvotāju skaitu. Tā no vienas grāmatas uzzinām par 9 valstīm, iemīļotākajām grāmatām un tās personāžiem. Grāmatas beigās brīnišķīgs kopsavilkums par Latvijas bērnu grāmatu autoriem un tās varoņiem, kā lācēns Tobiass iepazīstina savus svešzemju draugus (jāiztēlojas, ka skats ir no Gaisma pils uz Daugavas krastu), nu, piemēram:

“ Tas, ar lielajiem matiem, ir “Krāsaino pasaku” autors Imants Ziedonis. Viņam no rokām cenšas izrauties “Melnās pasakas” velns.

Vai arī: “Dullais Dauka no Sudraba Edžus grāmatas skatās pāri Daugavai – viņš allaž grib uzzināt, kas ir aiz pasaules malas”.

Skaisti!

Skolēni lasīja pa fragmentiem – viens lasa, citi stāsta, ko sapratuši. Lasīšanā piedalījās arī Alīna un Denys, kuri pārsteidzoši labi un raiti lasa latviski. Pie teksta saprašanas gan, kā paši saka, vēl jāstrādā.

Pēc tam, kad bijām noskatījušies Letonika.lv piedāvāto mācību video par ekslibri, skolēni zīmēja katrs savu piederības zīmi – ekslibri, iepriekš apskatot, kāds ekslibri bija izveidots izcilajam latviešu grāmatniekam Jānim Misiņam.

Paldies skolotājai Līgai par sadarbību!